Pilotstyrda backventiler, slangbrottsventiler

Hydraulcylindrar med olika ventiltyper

Vi tillverkar hydraulcylindrar till en mängd olika applikationer.

Som en extra säkerhet vid hantering av tunga laster används olika typer av hydraulcylindrar med ventilfunktioner. Vi använder oss av pilotstyrda backventiler, overcenterventiler och slangbrottsventiler. Dessa kan vara inbyggda eller utanpåliggande.

Gå tillbaka till huvudsidan för hydraulcylindrar här.