Hydraulcylindrar med givareHydraulcylinder med givare

Melin & Carlsson tillverkar hydraulcylindrar till alla ändamål, även hydraulcylindrar med givare.

När det finns behov av att exakt veta i vilken position cylindern befinner sig används lägesgivare. Dessa kallas även linjära givare och är inbyggda i cylindern.

Induktiva givare används för att visa när cylindern är i maximalt utskjutet läge alternativt när cylindern är i inskjutet läge.

Gå tillbaka till huvudsidan för hydraulcylindrar här.