Enkelverkande hydraulcylindrar från Melin & Carlsson

Enkelverkande hydraulcylindrar

Melin & Carlsson tillverkar hydraulcylindrar i många olika utföranden. I de fall där cylindern enbart behöver vara dragande alternativt tryckande fungerar en enkelverkande hydraulcylinder utmärkt.

Den hydrauliska kraften överförs enbart i en riktning och kräver därför en kraft i motsatt riktning, till exempel själva lastens tyngd, för att cylindern ska återgå till ursprungligt läge.

Gå tillbaka till huvudsidan för hydraulcylindrar här.