Kvalitetspolicy

Nöjda kunderISO9001 samt ISO14001

Vår framgång beror på nöjda kunder. Därför ska vi kontinuerligt sträva efter att förbättra kundtillfredsställelsen genom att uppfylla och överträffa kundernas behov och förväntningar.

Processer i fokus

För att vårt företag ska fungera effektivt, ska vi betrakta våra enskilda processer som ett system med utgångspunkt i skapat mervärde. Samspelet mellan de olika aktiviteterna och fokus på resultat är kärnan i vårt processtänkande.

Ständiga förbättringar

För att kunna skapa nya marknadsmöjligheter förväntas våra medarbetare aktivt bidra till att uppnå företagets mål. Initiativ och engagemang är viktiga ledord för oss på Melin & Carlsson.

Kvalitet

Vi satsar på att åstadkomma, behålla och utveckla kvalitet på våra varor och tjänster för att kunna uppfylla kundernas behov. Företaget arbetar enligt standarderna ISO 9001, 14001 och 3834. Standarden 4406 är vägledande i vårt arbete med renhet.

Här kan du hämta vårt certifikat för ISO9001>>