Pneumatiska cylindrar

Pneumatiska cylindrar utnyttjar komprimerad luft som kraftkälla för att generera rörelse. När lufttrycket ökar inuti cylindern initierar det en rörelse. Dessa cylindrar används främst för att åstadkomma snabba och lätta rörelser och används vanligtvis i situationer där enklare rörelser och mindre kraft är tillräckliga.

Pneumatiska cylindrar