Lantbruk

Ett stort antal av våra cylindrar används inom lantbruket. Det kan vara maskiner eller redskap och vagnar. Men även andra typer av applikationer.

Miljön för maskiner inom lantbruket kan vara krävande. En typisk miljö kan vara korrosiv, dammig och fuktig vilket ställer höga krav på bland annat ytbehandlingen av cylindrarna. Tippcylindrar på moderna vagnar förväntas fungera klanderfritt under lång tid. Det kan vara skiftkörning i en dammig miljö.

Vi kan erbjuda olika typer av ytbehandlingar som passar just era behov. Vi konstruerar därför cylindrarna med hårdförkromade slitdelar eller med annan ytbehandling för att få den livslängd som förväntas.

Exempel på cylindrar

  • Tippcylinder
  • Redskapslåscylinder
  • Manövercylinder

Olika utmaningar ställer olika krav på din cylinder

Varje applikation behöver analyseras så att rätt komponenter används för bästa duglighet och samtidigt till rätt kostnad. Vilken utmaning har vi framför oss?

  • De kan vara att redskapet utsätts för aggressivt gods som vägsalt eller gödselhantering. Då gäller det att veta vad som fungerar.
  • Redskap som växlas återkommande har oftast hydrauliska låscylindrar. Passar den kompakta lösningen med dubbla kolvstänger i låscylindern bäst? Eller har vi en annan lösning?

Vi kan hjälpa till att hitta den bästa lösningen.

För tippvagnar inom lantbruk styrs tippfunktionen av en tippcylinder
En tippcylinder som används exempelvis på tippvagnar inom lantbruk
AnvändningsområdenLantbruk