GDPR, villkor & ansvar

Allmänna bestämmelser

Våra varor och tjänster säljs i de nordiska länderna om inte annat är avtalat enligt Teknikföretagens Allmänna bestämmelser NL17. NL17 ersätter tidigare Allmänna Leverensbestämmelser NL09.
Vid försäljning utanför de nordiska länderna tillämpas om inte annat är avtalat Orgalime S2012.
Information om detta finns också på våra offerter och orderbekräftelser.

Mer information om NL17 finns att läsa här:
https://www.teknikforetagen.se/medlemsportalen/standardavtal/nl-17/

Mer information om Orgalime S2012 finns att läsa här:
https://www.teknikforetagen.se/medlemsportalen/standardavtal/orgalime-s-2012/

GDPR & personuppgiftspolicy

Med tanke på de nya GDPR-reglerna som trädde i kraft i maj 2018, vill vi på Melin & Carlsson informera dig som kund att vi agerar i enlighet med gällande lagkrav för data- och personuppgiftsskydd. Vi registrerar och lagrar information i våra kund- och leverantörsregister i form av namn, e-post, adress och telefon relaterat till din befattning i det företag du arbetar på eller representerar. Uppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt, eller enligt vad som krävs enligt lag. Vi samlar in uppgifterna för att säkerställa och fullfölja det avtal vi har oss emellan, samt att följa upp kundrelationen. Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du fyller i formulär på vår webbplats, skickar e-post till oss eller via andra dokument du tillhandahåller oss när du gör förfrågningar om tjänster eller liknande och då du själv valt att lämna informationen till oss. Du har rätt att kontrollera och korrigera de uppgifter vi har lagrat om dig.

COC (Code of conduct)

I enighet med våra värderingar och att vår verksamhet ska agera på ett hållbart och ansvarsfullt sätt mot såväl kunder och leverantörer som anställda och ägare samt samhället i stort agerar vi enligt de estetiska riktlinjer som finns fastställa i vår Code of Conduct.

Här kan du ta del av vår Code of Conduct.

Har du fler frågor är du välkommen att ta kontakt med oss!

Om ossGDPR, villkor & ansvar