Kundcase Hammar – sidlastare/ hammarlift

Hammar Maskin dominerar världsmarknaden  på sidlastare med en nära 70-procentig marknadsandel. Melin & Carlsson står för ”musklerna” i maskineriet.

Hammar Maskin

En ”Hammarlift” är en självlastande trailer med kranar som lyfter lasten från sidan och som främst används för att hantera containrar. Kunderna är åkerier som har kontrakt på att frakta containers och arbetsfältet är företrädesvis hamnar.

 ”Satspackade och lackade i kundens kulör”

En ansenlig mängd cylindrar går från Tranås till västgötska Olsfors. Alla lackerade i exakt den kulör och glans som slutkunden har specificerat, vilket besparar Hammar ett tidskrävande moment. Därtill satspackade och färdigmonterade med ventil så att Hammar kan montera cylindrarna på påbyggnaden utan onödiga omlastningar.

Det är några av de mervärden som har lagt grunden till ett långt och fruktbart samarbete.

”Melin & Carlsson är flexibla vad gäller leveranstider, prisvärda och lyhörda för de önskemål vi har, samtidigt som de hela tiden jobbar på att förbättra kvaliteten.”

”Dessutom har de ett tätt samarbete med våra konstruktörer när vi tar fram, testar och verifierar nya cylindertyper, och är snabba på att ta tag i och lösa om det dyker upp några problem. Vi har ett mycket bra samarbete och en bra dialog”, konstaterar Hammars inköpschef Marcus Johansson.

Hammar-maskin-containerlyft

Hammar Maskin – världsledande på sidlastare

Familjeföretaget Hammar Maskin i Olsfors utanför Borås är världs-ledande med sin sidlastare ”Hammarlift” för containrar. Exportandelen är 95 % och marknaden spänner över 112 länder. Malaysia och Australien är de största marknaderna.

ReferenserHammar Maskin