Teleskopcylindrar

Enkelverkande

Melin & Carlsson enkelverkande teleskopcylindrar har en kompakt konstruktion för att optimera hög slaglängd med små inbyggnadsmått. Teleskopstegen löper inuti varandra med små spalter för maximerade tryckareor på varje steg. Cylindrarna kan levereras främst med kromade teleskopsteg. Här kan du läsa mer här om de olika ytskikt vi erbjuder.

Det finns även ett enklare sortiment för lägre lasttryck där teleskopstegen är rullpolerade utan kromning. En enkelverkande teleskopcylinder förutsätter att det finns en last som pressar tillbaka cylindern till hopskjutet läge. Vanliga applikationer är tippflak och hissanordningar.

Teleskopcylindrarna infästs vanligtvis med en kombination av de valbara standardinfästningarna ledlager, kulled, och mantelrör med ok-fäste. Ok kan även kombineras med vagga, vilket uppskattas bl a till flervägstippning. Cylindrarna kan fås med 175- respektive 210 bars arbetstryck beroende på utförande.

Dubbelverkande teleskopcylinder

Melin & Carlsson kan erbjuda ett begränsat sortiment av dubbelverkande teleskopcylindrar.
Detta är inget standardsortiment utan en möjlighet vid större återkommande behov. Den dragande funktionen har en relativt låg kraft i minusrörelsen. Vi kan också erbjuda teleskopcylinder där endast ett steg är dubbelverkande. Denna lösning kombinerar den enkelverkande cylinderns kompakta konstruktion med en begränsad dubbelverkande funktion för att tex. dra lasten tillbaka över sin tyngdpunkt.

Enkelverkande hydraulcylinder från Melin & Carlsson

Serie KK: Teleskopcylinder 210 bar

Enkelverkande teleskopcylinder där cylindern levereras med en komplett kulled i varje ände, inklusive svetsbar kulskål för inbyggnad.

Dubbelverkande standardcylinder från Melin & Carlsson

Serie KO: Teleskopcylinder 210 bar

Enkelverkande teleskopcylinder där teleskopstegen levereras med en komplett kulled och mantelröret har ett ok-fäste.

Teleskopcylinder från Melin & Carlsson

Serie KV: Teleskopcylinder 210 bar

Enkelverkande teleskopcylinder där teleskopstegen levereras med en komplett kulled och mantelröret har ett ok-fäste som dessutom är kompletterat med vagga för följsamhet i alla axlar.

Dubbelverkande hydraulcylinder från Melin & Carlsson med gaffel

Serie LL: Teleskopcylinder 210 bar

Enkelverkande teleskopcylinder med ledlagerfäste i varje ände.

Dubbelverkande hydraulcylinder från Melin & Carlsson med gaffel

Serie LO: Teleskopcylinder 210 bar

Enkelverkande teleskopcylinder med ledlagerfäste i varje ände.

HydraulcylindrarTeleskopcylindrar