Kvalitet & miljö

När våra kunder värderar vårt erbjudande handlar det sällan bara om produktkvalitet i förhållande till pris. Snarare om vår förståelse för deras affärssituation: hur vi tar tag i och löser problem, hur snabbt vi återkopplar och hur vi hanterar avvikelser. Kort sagt, om servicenivå, ledtider och flexibilitet. Och självklart val av processer där bästa möjliga teknik ur miljösynpunkt används.

Grunden för ett bra kunderbjudande är ett väl genomarbetat kvalitetssystem.
Vi arbetar hela tiden aktivt med ständiga förbättringar via vårt eget supply chain-flöde. Allt för att förbättra vår egen produktivitet för att ständigt erbjuda kvalitetsförbättringar och en konkurrenskraftig prissättning.

Vårt miljöarbete är en ständigt pågående process – allt för att minska utsläpp och minimera avfallet från vår produktion. Vi är certifierade enligt ISO 14001.

Märke F 9001+14001-17021
Märke F 9001+14001-17021
Nordcert_Certifierad_ISO_3834-2_RGB
Kvalite-Miljo

Miljöpolicy

Egenskaper hos våra produkter orsakar miljöpåverkan i samband med tillverkningsprocessen. Miljöpåverkan avser framförallt koldioxidutsläpp genom energiförbrukning, utsläpp till luft och vatten genom användning av råvaror och kemikalier samt avfallshantering.

Vårt miljöarbete ska innefatta följande satsningar:

Att följa lagstiftning och krav
genom att bevaka de regler och riktlinjer som gäller för tillfället. Att uppfylla kraven från myndigheter.

Nyckelord: Lagefterlevnad

Att förebygga miljöpåverkan
genom att, där det är tillämpligt, använda miljövänliga alternativ vid inköp och tillverkning.

Nyckelord: Utbytbarhet med bibehållen prestanda

Att stärka vårt gröna rykte
genom införande av miljöcertifikat ISO 14001. Mars 2013 med fortlöpande revisioner.

Att ständigt förbättra vårt miljöledningssystem
med hjälp av revisionsresultat och relevanta förbättringsprojekt.

Här kan du hämta vårt certifikat för ISO14001>>

Kvalitetspolicy

Nöjda kunder
Vår framgång beror på nöjda kunder. Därför ska vi kontinuerligt sträva efter att förbättra kundtillfredsställelsen genom att uppfylla och överträffa kundernas behov och förväntningar.

Processer i fokus
För att vårt företag ska fungera effektivt, ska vi betrakta våra enskilda processer som ett system med utgångspunkt i skapat mervärde. Samspelet mellan de olika aktiviteterna och fokus på resultat är kärnan i vårt processtänkande.

Ständiga förbättringar
För att kunna skapa nya marknadsmöjligheter förväntas våra medarbetare aktivt bidra till att uppnå företagets mål. Initiativ och engagemang är viktiga ledord för oss på Melin & Carlsson.

Kvalitet
Vi satsar på att åstadkomma, behålla och utveckla kvalitet på våra varor och tjänster för att kunna uppfylla kundernas behov. Företaget arbetar enligt standarderna ISO 9001, 14001 och 3834. Standarden 4406 är vägledande i vårt arbete med renhet.

Här kan du hämta vårt certifikat för ISO9001>>

3834-2

För att möta kunders krav på certifiering av svetsstandarden jobbar vi efter 3834-2.

Vi säkrar på detta sätt upp kvaliteten av våra svetsares arbeten. Vi får en högre kontroll av vår svetskvalitet som både vi och våra kunder kan känna sig trygga med.

Här kan du hämta vårt certifikat för ISO3834-2>>

Om ossKvalitét & Miljö