BK-17070001-0010 Art Nr DVHC LL Induktiva Givare

Hydraulcylindrar med tillval

Melin & Carlsson tillverkar hydraulcylindrar för alla ändamål. I vissa fall kan det även krävas kundanpassning med tillval för att skapa den rätta funktionen. Nedan är en del av de tillval och anpassningar vi kan erbjuda.

Givare

Vi tillverkar hydraulcylindrar med givare som ger ditt system den information som behövs. Vi använder i första hand induktiva givare som arbetar helt beröringsfritt och är i det närmaste outslitliga. Våra cylindrar innehåller givare från flertalet ledande tillverkare. Att ha en givare i din cylinder skapar helt nya möjligheter när det gäller samverkan mellan cylinder, hydraulsystem och användare.

Positioneringsgivare

När det finns behov av att exakt veta i vilken position cylindern befinner sig används positioneringsgivare. Dessa kallas även linjära givare eller lägesgivare. Fördelen är att givaren hela tiden håller reda på i vilken position din hydraulcylinder står och dessa kan användas till en mängd funktioner. Man kan till exempel ändra tryck och flöde beroende på position eller skapa en dämpfunktion som går att programmera olika beroende på användare.

Interna eller externa givare

Givare kan sitta monterade i eller utanpå hydraulcylindern beroende på vilka förutsättningar som finns. Vanligast monteras positioneringsgivare i cylindern och en givarstav går då in i en hålad kolvstång. Positionen mäts med hjälp av en magnet som sitter monterad på kolven. I vissa fall, när denna lösning inte är möjlig kan en givarstav monteras utvändigt och läser då av magnetens position genom mantelröret.

Ändlägesgivare

Ändlägesgivare är en enklare typ av givare och kan användas för att visa när hydraulcylindern är i maximalt utskjutet läge alternativt när cylindern är i inskjutet läge. Dessa monteras ofta utvändigt i en anslutningsport.

Dämpning

Vi erbjuder hydraulcylindrar med dämpning där ändlägesdämpning kan fås både på cylinderns tryck- och dragsida. Man kan på detta vis undvika hårda stötar. Beroende på hur cylindern används kan det byggas in funktioner för att snabbt återstarta cylindern i omvänd riktning.

Mekanisk dämpning

Mekanisk dämpning eller hydraulisk dämpning som det egentligen är fungerar genom att man stryper oljeflödet successivt när cylindern närmar sig sitt ändläge. Det finns ett stort antal olika lösningar för detta beroende på vilken karaktär man vill uppnå och hy cylindern jobbar.

Elektronisk dämpning

Genom att använda sig av någon typ av givare (läs ovan) så kan man styra dämpningen elektroniskt via hydraulsystemets styrsystem. Fördelen är då att man kan ändra karaktär till exempel beroende på last eller operatörens önskemål.

_DSC7805

Ventiler

Som en extra säkerhet vid hantering av tunga laster används olika typer av hydraulcylindrar med ventilfunktioner. Vi använder oss av bland annat lasthållningsventiler, overcenterventiler och slangbrottsventiler. Dessa kan vara inbyggda i till exempel hydraulcylinderns gavel eller utanpåliggande sammankopplade med anslutningsrör.

Lasthållningsventiler

En lasthållningsventil eller pilotstyrd backventil är en typ av ventil som säkrar lasten vid fel i hydraulsystemet. Detta genom att det alltid krävs ett litet mottryck för att öppna huvudflödet i ventilen.

Overcenterventil

En overcenterventil är egentligen en typ av lasthållningsventil, men som automatiskt säkrar lasthållningen när kraften växlar mellan hydraulcylinderns drag och trycksida.

Slangbrottsventiler

Monteras normalt direkt på hydraulcylinderns anslutning och säkrar last från att falla om en slang går sönder. Den stoppar cylinderns rörelse om flödet blir för högt, det vill säga om lasten faller fortare än den gör vid vanlig hantering.

Oljematning

Normalt matas cylindern via en anslutning i respektive ände för rörelse i endera riktningen. I vissa fall kan det krävas andra lösningar. Exempel på detta är att man matar cylinderns båda sidor genom kolvstången, genom anslutningsrör eller ventilblock. I skapar med stor flexibilitet en produkt som du vill ha den.

Ta gärna kontakt med oss

HydraulcylindrarKundanpassade cylindrarTillval