Då vi på Melin & Carlsson vuxit mycket under en period har vi successivt infört nya rutiner för att förbättra vår struktur på många områden.

En rutin vi infört är att vi har en övergripande genomgång vad gäller orderplanering varje måndag där vi också kan fastställa den för tillfället aktuella ledtiden för nya order.

Med ambition att förenkla planeringen för er som kund avser vi att veckovis börja skicka ut information om aktuell ledtid då det ibland blir ganska snabba förändringar.

Aktuell ledtid ligger just nu på 6-8 veckor.

Klicka här för att läsa vårt senaste nyhetsbrev>>