Trots pågående pandemi upplever vi att våra kunder har bra fart på sina verksamheter. Det har alltså tagit rejäl fart på kort tid vilket direkt speglar ledtiden för nya ordrar. Aktuell ledtid på cylindrar är för närvarande ca 7 veckor, beroende på vilken typ av cylinder det gäller. Läs  hela vårt senaste nyhetsbrev här>>