Dubbelverkande hydraulcylinder från Melin & Carlsson med gaffel

Vi ser nu en trend mot förbättring när det gäller ledtiderna. Vi har med nuvarande produktionskapacitet, personal, lokaler och maskinpark en kapacitet för att klara förväntad orderingång och kommande års budget   Läs gärna mer om detta i vårt senaste nyhetsbrev här>>

OkategoriseradFortsatt stor efterfrågan!