Vår framgång beror på nöjda kunder. Därför strävar vi kontinuerligt efter att förbättra kundtillfredsställelsen genom att uppfylla men även överträffa kundernas behov och förväntningar. Ett led i detta är svetscertifiering 3834-2.

Våra kunder kan vara trygga i att vi levererar en produkt tillverkad av svetsutbildad och kompetent personal. Med denna kvalitetsstämpel är vi mer konkurrenskraftiga på cylindermarknaden och vi kan leva upp till hårda krav på styrda och kvalitetssäkrade svetsprocesser.

Det är med stolthet vi nu kan visa vårt certifieringsmärke för svets 3834-2.

ISO 3834-2

OkategoriseradMelin & Carlsson certifierade för 3834-2