Melin & Carlsson har per 2021-01-28 förvärvat samtliga aktier i cylindertillverkaren Tubex AB.
De båda bolagen bildar därmed en ny koncern med en gemensam omsättning överstigande 170
mkr. Huvudinriktningen är tillverkning av hydrauliska cylindrar via två produktionsenheter i Tranås. Utöver detta tillverkas både pneumatikcylindrar och hydraulcylindrar vid produktionsenheten i Borås.
Genom att dra nytta av varandras specialiteter som företag och den nya gruppens gemensamma
affärsvolymer tror vi oss kunna ta stora kliv framåt, med målet att bli en av Sveriges ledande
cylinderleverantörer.

Information Melin & Carlsson – Tubex 20210203_SE

Information Melin & Carlsson – Tubex 20210203_ENG

OkategoriseradMelin & Carlsson förvärvar Tranåsföretaget Tubex AB