Vi är glada över att vårt nya testrum nu är igång!

Här kan vi nu testa våra hydraulcylindrars prestanda, bl a genom förstörande provning.

Genom PLC-styrda ventiler, samt digital loggning av tryck och temperatur kan vi nu göra

snabba och exakta tester av våra cylindrar.

OkategoriseradTester av hydraulcylindrar!