Melin & Carlsson Hydraulic AB förvärvades 2020-04-30 av det privatägda investmentbolaget Draft Företagsinvest AB som numera äger 75% av bolagets aktier. Resterande 25% ägs fortfarande av Ola Melin.

I och med den nya ägarbilden får Melin & Carlsson ännu mer kraft och möjligheter till större framtida investeringar – helt enkelt en trygg och stabil grund att fortsätta vårt uppdrag som en av Sveriges främsta cylinderleverantörer.

Melin & Carlsson kommer att fortsätta som självständigt bolag med oförändrat förhållande till både kunder och leverantörer. Ola Melin kommer fortsättningsvis sitta kvar som VD i bolaget.

Draft Företagsinvest AB ägs av Hans Edvardsson, Krister Cervin samt Michael Fransson och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Bolaget har för närvarande god marknadsposition, trots oroligheter en relativt stabil orderstock och en kapacitet både vad gäller maskinpark och lokaler som möjliggör fortsatt utveckling och tillväxt.

För frågor eller mer information kontakta gärna Bernt Enell, bernt.enell@mchydraulic.se

OkategoriseradNy ägarbild för Melin & Carlsson