I februari 2012 genomfördes generationsskifte på Melin & Carlsson. Från att ha varit far och son som delat på ansvar och ägarskap lämnades rodret över till enbart Ola Melin.

Jan Olov Melin hade då huvudansvar för Marknad och Försäljning och Ola Melin ansvarade för produktionen.

Marknad och Försäljning är ett område som nu Ola Melin mer och mer tagit sig an. Ola besöker många av våra befintliga kunder och bearbetar även många potentiella kunder.

Detta har lett till att behovet av en produktionschef har ökat och vi ser nu att tiden är mogen för att ta in en ny medarbetare som kommer ha huvudansvaret för produktionen och på sikt även planeringsfunktionen.

Vi tror att en ny produktionschef kommer att innebära en tydligare stadga i produktionen och en positiv utveckling i hela produktionsprocessen.

OkategoriseradProduktionschef till Melin & Carlsson