Vi hoppas att materialförsörjning inte ska behöva påverkas dramatiskt med anledning av Coronaviruset. Det finns viss osäkerhet i leveranser som ska över landsgränserna. Här kan det uppstå en del förseningar.

Läs uppdaterad information i vårt senaste nyhetsbrev>>

OkategoriseradVi håller igång